Công dụng bạc hà băng, tinh thể bạc hà, menthol crystals

  7/04/2022

Công dụng bạc hà băng, tinh thể bạc hà, menthol crystal  Tinh thể bạc hà có tên tiếng anh là menthol crystal hay còn gọi là bạc hà băng được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như: Dược phẩm, mỹ phẩm  và thực phẩm… và là nguyên liệu chính trong sản xuất các loại […]

Top