Dung môi vì sao phải có trong nước hoa

  30/01/2024

Dung môi vì sao phải có trong nước hoa? Tất cả các loại nước hoa đang bán trên thị trường nhà sản xuất dù muốn hay không cũng phải mix dung môi (phôi nền) nước hoa vào sản phẩm. Vậy tại sao trong nước hoa phải cần có dung môi? Để tối ưu hóa lợi […]

Top